top of page

Általános Szerződési Feltételek

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF ”) érvényesek a Lóga Mária e.v., által üzemeltetett, a www.ajandekoldal.hu honlapon megtalálható webáruházban (továbbiakban: „Ajandekoldal.hu Webáruház“) elérhető és megvásárolható valamennyi árucikk, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatás tekintetében megkötött szerződésekre.

 Az ajandekoldal.hu Webáruház használatához szükséges azon tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a www.Ajandekoldal.hu honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Weboldal elérhetősége: www.Ajandekoldal.hu

Hatályos: 2024. 04.01. napjától visszavonásig
 

  1. § Érvényesség

 

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az ajandekoldal.hu Webáruház felületén az ajandekoldal.hu Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló ”) között elektronikusan jön létre.

 

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Az ajandekoldal.hu Webáruházban való böngészéssel és az ajandekoldal.hu Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

 

A Vásárló az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken keresztül tájékozódhat vagy léphet kapcsolatba az ajandekoldal.hu Webáruházzal.

 

A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www. Ajandekoldal.hu nyitóoldalon, ahonnan „PDF” kiterjesztésű file formátumban is letölthető.

 

  1. § A szerződéses partnerek adatai

 

A Vásárló szerződéses partnere és az ajandekoldal.hu Webáruház üzemeltetője („Üzemeltető”):

 

Cégnév: Lóga Mária e.v.

Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u.68.

Adószám: 68399221-1-29)

Nyilvántartó hatóság: DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK GAZDASÁGI KOLLÉGIUMA ÉS CÉGBÍRÓSÁGA

Ügyfélszolgálat: 4100 Berettyóújfalu, Kert u. 44.

Központi e-mail: info@ajandekoldal.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cég: MediaCenter Hungary Kft., 6000 Kecskemét Erkel Ferenc utca 5.

Adószám: 13922546-2-03, HU13922546

Cégjegyzékszám: 01-09-736956

Központi e-mail: mediacenter@mediacenter.hu

Az ajandekoldal.hu Webáruház Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36305654899

 

Az Ügyfélszolgálat telefonon az alábbi időszakokban érhető el:

Hétfő-Péntek: 08:00 – 17:00

Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

 

Ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az Ügyfélszolgálat nem érhető el.

 

Az ajandekoldal.hu Webáruház ügyfélszolgálat egyéb elektronikus elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat: info@ajandekoldal.hu
Információk: info@ajandekoldal.hu

Rendelések: info@ajandekoldal.hu

2. § Az ajandekoldal.hu Webáruház használatával kapcsolatos megkötések (1) Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe az ajandekoldal.hu Webáruház szolgáltatásait.

Az ajandekoldal.hu Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy megismerje, illetve kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli. (2) Amennyiben a Vásárló az ajandekoldal.hu Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az ajandekoldal.hu Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul. (3) Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani az ajandekoldal.hu Webáruház használatát és elhagyni azt.

 

3. § A Vásárlói kör

 

(1) Az ajandekoldal.hu Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek üzletszerű újra, illetve tovább-értékesítése nem engedélyezett. Az ajandekoldal.hu Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy üzletszerű újra-, illetve tovább értékesítés céljából történt az ajánlattétel.

(2) A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy az ajandekoldal.hu Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

 

4. § Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás Az ajandekoldal.hu Webáruház hivatkozással a Ptk. 6:82-6:85§-ra az alábbi tájékoztatást nyújtja a www. ajandekoldal.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek: (1) A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

 

a) Regisztráció, vagy regisztráció nélküli vásárlás: A Vásárlónak a vásárlás megkönnyítése érdekében lehetősége van az ajandekoldal.hu Webáruházba felhasználóként regisztrálnia.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: Teljes név E-mail cím Jelszó Telefonszám A Vásárló a regisztrációval az ÁSZF, az adatvédelmi tájékoztatón túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kormányrendelet”) által előírt, a szerződéskötéseket megelőző kötelezően előírt, jelen ÁSZF-ben is részletezett tájékoztatást is megkapja, melyet a regisztrációval a Vásárló meg is erősít. azaz a Vásárló az ajandekoldal.hu Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatóba részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

A Vásárló a regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi, hogy a regisztráció során csak érvényes és valós személyes adatok megadása lehetséges, ennek megsértéséből eredő következményekért kizárólagosan a Vásárló felel.

Az ajandekoldal.hu Webáruház a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az ajandekoldal.hu Webáruházra nézve. Az ajandekoldal.hu Webáruház továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért. A sikeres regisztrációról a Vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott email címre. Az ajandekoldal.hu Webáruházban történő megrendeléshez a Vásárlónak nem kötelező regisztrálnia magát.

Amennyiben a Vásárló nem kíván regisztrálni, úgy a kívánt termék kiválasztását követően, a megrendelés folyamán kell megadnia a megrendeléshez szükséges adatokat. Az ajandekoldal.hu Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az egyértelműen hibás vagy valótlan adatokkal leadott megrendelések teljesítését az adatok tisztázásig felfüggessze, vagy a megrendelést törölje.

 

b) A megrendelés folyamata: A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosár gombra" kattintva tudja a terméket a virtuális kosarába helyezni, illetve azonnali vásárlást kezdeményezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót, arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A megrendelhető termékek státusza lehet (1) „Készleten van”, (2) „Utolsó darabok, 1-3 munkanap” és (3) „Rendelhető”. A (2) és (3) státuszban lévő termékek azonnali kifizetése nem lehetséges. Az ajandekoldal.hu Webáruház nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából mivel azt egy másik Vásárló megvásárolta. A megjelenő információs ablakban a Vásárló választhat, hogy tovább nézelődik-e a webáruházban („Tovább nézelődök” gomb) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Megrendelés leadása” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti annak tartalmát, illetve regisztrált vásárló esetén a Vásárló bejelentkezhet a fiókjába, ami bizonyos -előzetesen, a regisztráció során megadott- adatok automatikus kitöltését eredményez(het)i, vagy regisztráció nélkül folytatja a vásárlást a kért adatok megadásával. A kosár oldalán módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába (saját regisztrációs adataival, vagy közösségi fiókkal) vagy regisztrációval nem rendelkező vásárlóként megadott minden szükséges személyes adatot, továbbra is módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy személyes átvétel). Házhozszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A házhozszállítás költségei a Vásárlót terhelik.
A házhozszállítást a GLS futárszolgálat és az Express One és az MPL futárszolgálat - a Packetán keresztül végzi.
 

A szállítás költségének a mértékéről az ajandekoldal.hu Webáruház a megrendelés során tájékoztatja a Vásárlót, aki annak részletesebb feltételeiről a https://www. ajandekoldal.hu/szallitas oldalon is tájékozódhat. A szállítási- vagy a szállításitól eltérő számlázási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi irányelveket. Ha mindent rendben talált a „Megrendelés leadása” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az ajandekoldal.hu Webáruház részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak az (1.) „Átvétel módja”, (2) „Fizetési mód”, (3.) „(személyes) Adatok megadása”, (4.) „Szállítási adatok”, (5.) „Számlázási adatok” elnevezésű adatmezők. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés leadása" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az ajandekoldal.hu Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részletek: ÁSZF 6.§). A Vásárlónak a megrendelése véglegesítése után az ajandekoldal.hu Webáruház egy „Megrendelés tájékoztató” e-mailt küld, (1. e-mail) ahol tájékoztatja a rendelési azonosító számról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról, hogy a megrendelésében szereplő egyes termékek teljesíthetőség tekintetében esetleg külön, ügyintézői megerősítést igényelnek-e. Az 1. e-mail nem jelenti a Vásárló vételi ajánlatának elfogadását.

A megrendelés feldolgozása után, és - szükség esetén- a Vásárlóval való egyeztetés után az ajandekoldal.hu Webáruház egy újabb e-mailben (2. email) visszaigazolja a megrendelést a Vásárlónak, aki e később elküldött rendelés visszaigazolást azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

A szerződés a 2. e-mail közlésével jön létre. (2) A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval közli, vagy azt a Vásárló számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Vásárló szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Vásárló figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vásárlót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról. A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az ajandekoldal.hu Webáruház a megrendelési folyamat során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy tájékoztató mondattal hívja fel a Vásárló figyelmét arra, hogy a „Megrendelés leadása” feliratú gombra való kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után. A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat. A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Vásárlónak megadta; és a Vásárló a vonatkozó Kormányrendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett. Az ajandekoldal.hu Webáruház ezen kötelezettségeinek az általános szerződési feltételeit tartalmazó szabályzatban foglaltaknak megfelelően és annak folyamatos elérhetőségének biztosításával tesz eleget.

 

(3) A szerződés írásbelisége, iktatása Az ajandekoldal.hu Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az ajandekoldal.hu Webáruház azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

(4) Az ügyintézés, szerződés nyelve, irányadó jog Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

(5) Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás Az ajandekoldal.hu Webáruház nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

(6) Termékinformációk A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

Az ajandekoldal.hu Webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor az ajandekoldal.hu Webáruház adatbázisa frissítve lett. Az ajandekoldal.hu Webáruház mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (pl. fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

(7) Adatbeviteli hibák Az ajandekoldal.hu Webáruház az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja: A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés ajandekoldal.hu Webáruház részére való elküldéséig az ajandekoldal.hu Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást a jelen ÁSZF 5. § (1) bekezdés b) pontja tartalmazza.

(8) Az árak feltüntetése Az ajandekoldal.hu Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. Az ajandekoldal.hu Webáruház „Heti akciónkból” elnevezésű szegmensében áthúzott árakat alkalmaz. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az ajandekoldal.hu Webáruház szavatolja, hogy a megrendelés visszaigazolása előtt a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a termékek vételáráról. Abban az esetben, ha árfolyamingadozás, vagy egyéb, az ajandekoldal.hu Webáruház felelősségi körén kívül eső ok miatt a kosárba helyezett termék ára változna a megrendelés visszaigazolása (2. e-mail) kiküldése előtt, a Vásárló mindenféle következmények nélkül elállhat a termék megrendelésétől, részére az érintett termék tekintetében fizetési kötelezettség nem keletkezik és az érintett termék addig kifizetett vételárát az ajandekoldal.hu Webáruház teljes egészében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül részére visszatéríti.

(9) Hibás/téves ár feltüntetése Amennyiben az ajandekoldal.hu Webáruház minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre az ajandekoldal.hu Webáruházban, akkor az nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1”; ”100” Ft-os ár vagy egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár Az ajandekoldal.hu Webáruház az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 

(10) Rendelés módosítása és törlése Rendelés módosítása és törlése addig az időpontig lehetséges, amíg a termék nem kerül becsomagolásra, amiről e-mail és/vagy SMS kerül kiküldésre, ezt követően az ajandekoldal.hu Webáruháznak nem áll módjában a rendelést módosítani vagy törölni. A leadott megrendelések esetén a megadott adatok e-mailben és telefonon, illetve a rendelés véglegesítéséig a "Korábbi rendeléseim" menüponton keresztül is módosíthatóak. 7. § Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte (1) A Vásárló a “Megrendelés leadása” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, és az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének az ajandekoldal.hu Webáruházhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. (2) A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az ajandekoldal.hu Webáruház és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését és rögzítését az ajandekoldal.hu Webáruház késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján (1. e-mail), legkésőbb 48 órán belül megküldi a Vásárló részére. Ez az e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy az ajandekoldal.hu Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles az e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége. A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett rögzítése nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. (3) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az ajandekoldal.hu Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. (4) Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat az ajandekoldal.hu Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), amely készséggel áll a rendelkezésére. (5). Az ajandekoldal.hu Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi tovább értékesítése nem megengedett. 8. § Termék rendelkezésre állása (1) Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve megrendelést rögzítő e-mailben (1. email) „*” jelöléssel és „A készlet jelenlegi rendszerállapotot mutat, a megrendelés visszaigazolásához az ügyintéző megerősítése szükséges” kitétellel feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy az ajandekoldal.hu Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. Ebben az esetben az érintett termék tekintetében szerződéskötés nem történik.

A Vásárló az ügyintézővel az érintett termék beszerezhetőségéről folytatott egyeztetés után egy e-mail (3. e-mail) értesítést kap, amely már nem tartalmazza azt a terméket, amely nem áll rendelkezésre. Az ajandekoldal.hu Webáruház az érintett termék tekintetében a Vásárló bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetését 14 napon belül visszatéríti. (2) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az ajandekoldal.hu Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az ajandekoldal.hu Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető. 9. § Termék átvétele és szállítása (1) Amennyiben a rendelést helyszíni átvétel céljából meghatározott átvételi pontra szállítják, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, az ajandekoldal.hu Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a bankkártyára vagy számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés). (2) Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. A szerződés akkor jön létre, amikor az ajandekoldal.hu Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben (2. e-mail) igazol vissza. Digitális terjesztésű szoftver esetén a házhozszállítás vagy személyes átvétel nem lehetséges. A megrendelt termék házhozszállításának választása esetén – „Adatok megadása” után (Teljes név, Email cím, Telefonszám, Egyéb üzenet) – szükséges a szállítási cím ismerete, ami további adatok (Irányítószám, Település, Pontos cím) megadását teszi szükségessé. (3) Személyes átvételre a 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 68. címen van lehetőség. Ilyen esetben a termék átvételéhez a Vásárlónak rendelkeznie kell a rendeléséhez tartozó rendelési azonosítójával. Abban az esetben, ha a Vásárló a terméket 3 munkanapon belül nem veszi át, úgy az ajandekoldal.hu Webáruház a szerződéstől elállhat és a terméket az ajandekoldal.hu Webáruház jogosult értékesíteni, a már kifizetett vételárat a Vásárlónak 14 napon belül visszafizeti.

A szállítással kapcsolatos további részletes tájékoztatás a https://www. ajandekoldal.hu/szallitas oldalon alatt érhető el.

 

5. § Fizetés, számlakiállítás (1) A rendelési folyamat befejezése előtt a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A Vásárló választhatja az utánvéttel történő fizetést, amikor házhoz szállított termékek kifizetése az átvétel után készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges, vagy válaszhatja az online bankkártyával történő fizetést. Előre utalásos és egyéb fizetési módokat az ajandekoldal.hu Webáruház nem fogad el. (2) Bankkártyás fizetés: webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a Vásárló átirányításra kerül az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az ajandekoldal.hu Webáruház a kártya-, illetve a mögötte álló számla számának, lejárati dátumának és egyéb adatainak semmilyen formában nem kerül birtokába és abba betekintést nem nyer. További információkat a bankkártyás fizetésről a www. ajandekoldal.hu/online-bank kártyás-fizetés oldalon talál.

Bankkártyával történő fizetéskezelő cégé az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42) A kezelőcég aktuális általános felhasználási feltételei a következő linken érhető el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ (3)

A fizetés során beírt adatokat az ajandekoldal.hu Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben. (4) A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli. (5) Az ajandekoldal.hu Webáruház tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az ajandekoldal.hu Webáruházban történt termékértékesítés során a Vásárló jogosult eldönteni, hogy az elérhető fizetési módok – köztük az előre fizetést is - közül melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a 5. § (6) pontban részletezett teljesítési időpont. (6) Az ajandekoldal.hu Webáruház felhívja a Vásárlók figyelmét arra is, hogy az ajandekoldal.hu Webáruházban történt termékértékesítés esetén a teljesítési időpont az a nap, amikor az árut az ajandekoldal.hu Webáruház a kiszállítást végző logisztikai partnernek átadja. Azaz az átadás napja kerül a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetésre, mint a teljesítés időpontja. (7) Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevői adatok megadására. Az elektronikusan megküldött számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. Az ajandekoldal.hu Webáruház nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve - a számla átvételét követő naptári naptól nincs lehetőség. (8) Az ajandekoldal.hu Webáruház kizárólag magyar forintban (Ft) állítja ki a számviteli bizonylatot, amelyet nyomtatott formában a termékkel együtt juttatja el vagy adja át a Vásárlónak. (9) A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az ajandekoldal.hu Webáruház az ügylet vonatkozásában elektronikus számlát is kibocsáthat. Az ajandekoldal.hu Webáruház a kiállított elektronikus számlát a Vásárló megrendelésének regisztrálása után, a megrendelésének (ti. a Vásárló vételi ajánlatának) elfogadását tartalmazó és annak visszaigazolását jelentő 2. e-mail email üzenet mellékleteként küldi el a Vásárlónak. Az ajandekoldal.hu Webáruház által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint. Az ajandekoldal.hu Webáruház által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. A Vásárló az ÁFÁ-s számla igényét a megrendelés leadásánál, az „Egyéb, üzenet nekünk” rovatban kell feltüntetni, utólag az ajandekoldal.hu Webáruháznak nem áll módjában számlát kiállítani!

 

6. § Tulajdonjog fenntartása A kiszállított termék az ajandekoldal.hu Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

7. § Fogyasztónak minősülő vásárló jogszabályon alapuló elállási joga (1) Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet 20. §-a értelmében az ajandekoldal.hu Webáruházban vásárolt termékek tekintetében. A Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. (2) A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén · I. a terméknek, · II. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, · III. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, (3) A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog · lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; · olyan zárt csomagolású termék (így különösen a „Szépségápolás és egészség” szegmensben szereplő termékek) amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (4) A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. (5) Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. §-ban pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az ajandekoldal.hu Webáruház részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található. (6) A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az ajandekoldal.hu Webáruház részére. Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő közlés esetén az e-mail időpontját veszi figyelembe az ajandekoldal.hu Webáruház a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az ajandekoldal.hu Webáruház részére. (7) A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az ajandekoldal.hu Webáruház részére az alábbi címre: Visszaküldési postacím: Lóga Mária e.v. 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 68. A termék az ajandekoldal.hu Webáruház részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Az ajandekoldal.hu Webáruháznak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. A Vásárló a vonatkozó Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdése alapján a kijavítás iránti igényét választása szerint az ajandekoldal.hu Webáruház ügyfélszolgálatán vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Az ajandekoldal.hu Webáruházban vásárolt termékeket csak a fentebb megjelenített visszaküldési postacímre lehet küldheti vissza. Az ajandekoldal.hu azoknál a termékeknél, ahol nincs lezárt csomagolás pl. plüssök, nyitható dobozok stb. 14 napon belül visszaküldheti a terméket. A gyári csomagolás felbontása után csak abban az esetben tudjuk visszavenni a terméket, ha hibás vagy hiányos a termék. (8) Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az ajandekoldal.hu Webáruház visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék az ajandekoldal.hu Webáruház részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az ajandekoldal.hu Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. (9) Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az ajandekoldal.hu Webshop az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. (10) A digitális értékesítés keretében megvételre felajánlott tartalmak vonatkozásában megkötött adásvételi szerződéstől való elállásra speciális elállási szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a „9.§ Digitális értékesítés” címet viselő fejezet ismerteti. (11) Fizikai játék szoftver vásárlása esetén, azaz olyan esetben, amikor a Vásárló nem a 15.§-ban foglalt módon, digitális formában vásárol egy játék szoftvert, így annak doboza a benne lévő letöltő kóddal vagy lemezzel együtt postai úton kiküldésre kerül, az elállásra szintén speciális szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a „15.§ Szoftver fizikai vásárlása” címet viselő fejezet ismerteti. (12) Az elállási jog az eladóval szemben illeti meg a Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta. Amennyiben az eladó az ajandekoldal.hu Webáruház Partnere, a fogyasztónak minősülő Vásárló az elállási jogát az ajandekoldal.hu Webáruház Partnerrel szemben gyakorolja.

 

8. § Elállás következményei (1) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni az ajandekoldal.hu Webáruház számára a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak

és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni. A fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Szolgáltató részére köteles megtéríteni. Az elállással visszaküldött terméket a Fogyasztó a gyári állapotnak megfelelően összekészítve küldheti vissza 100%-os termékként. Amennyiben a terméket koszosan küldi vissza, annak tisztításáért 5000 Ft költséget számolunk fel, melyet a visszatérítés összegéből vonunk le, amennyiben egyéb értékcsökkentő tényező nem áll fent (sérülés-, kopásnyom). (2) A Vásárlót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. (3) A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül az ajandekoldal.hu Webáruház visszautalja. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az ajandekoldal.hu Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ajandekoldal.hu Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). A visszatérítés során az ajandekoldal.hu Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára kerül a visszáru összegének átutalása, készpénz visszafizetésére nincs lehetőség. (4) A vonatkozó postai díjakról további információk a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon találhatók (5) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását az elállásra vonatkozó határidőn belül.

 

9. § Digitális értékesítés (1) Az ajandekoldal.hu Webáruház digitális tartalmakat (szoftver stb. továbbiakban „digitális tartalom”) is értékesít. Ezen értékesítési forma során semmilyen kézzelfogható, fizikailag is létező dolog, például adathordozó, nyomtatott kézikönyv, tok stb. nem kerül a Vásárló részére megküldésre. Ilyen esetekben a Vásárló egy egyedi letöltő kódot kap e-mailben a vásárlási folyamat végén, aminek a segítségével az e-mail-ben található linkre kattintva töltheti le a megvásárolt digitális tartalmat az internetről, illetőleg a kiadó honlapjáról, majd a digitális tartalomtól függően aktiválnia kell azt. (2) A digitális tartalom vételára kizárólag előre fizetéssel egyenlíthető ki. A digitális tartalomhoz tartozó letöltő kód a vételár jóváírása után általában néhány órán belül, várhatóan még a megrendelés napján kiküldésre kerül a Vásárló által a megrendelés alkalmával megadott email címére. Az ajandekoldal.hu Webáruház a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét a Vásárló által tévesen/hibásan stb. megadott e-mail címre történő kódkiküldés esetén. Azaz amennyiben a Vásárlónak felróható módon nem megfelelő elektronikus címre kerül a megvásárolt letöltő kód kiküldésre, úgy a Vásárló sem a vételár visszatérítését, sem pedig újabb letöltő kód ajandekoldal.hu Webáruháztól való követelésére nem jogosult.

Az ajandekoldal.hu Webáruház felhívja a Vásárló figyelmét arra is, hogy digitális tartalom vásárlásra esetén a letöltő kód ellenértékének ajandekoldal.hu offline áruházakban történő kifizetésére vagy a letöltő kód átvételére nincsen lehetőség. A Vásárló a digitális tartalom ellenértéke vonatkozásában kizárólag elektronikus számlát (e-számla) kap. A számla a hatályos jogszabályoknak megfelelő, hitelesített tanúsítvánnyal ellátott elektronikus aláírást és időbélyeget tartalmaz. (3) Digitális tartalom vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-ban meghatározott elállási jogát (Kormányrendelet 29.§ (1) bek. m) pont) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az ajandekoldal.hu Webáruház a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Kormányrendelet 20. § szerinti elállási jogát. (4) Az ajandekoldal.hu Webáruház felhívja a Vásárlók szíves figyelmét, hogy a bankkártya kibocsátó pénzügyi partnerek tájékoztatása szerint számos esetben előfordult a múltban eltulajdonított, hamisított stb. bankkártyával való visszaélés. Ezért az ajandekoldal.hu Webáruház mind saját, mind pedig a Vásárlók védelme érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pénzügyi partner a fizetési tranzakció végrehajtásakor visszaélés gyanújára okot adó körülményt észlel, illetve arról szerez tudomást a kártyakibocsátó társaságtól és erről az ajandekoldal.hu Webáruház tájékoztatja, úgy az ajandekoldal.hu Webáruház a szerződés teljesítését az eset körülményeinek kivizsgálásáig és a pénzügyi partner újabb tájékoztatásáig felfüggessze. Természetesen ebben az esetben az ajandekoldal.hu Webáruház elektronikus üzenet formájában tájékoztatást küld a Vásárló által megadott e-mail címre és a tőle elvárható módon törekszik az eset körülményeinek felderítésében és kivizsgálásában a pénzügyi partnerekkel, illetve bűnüldöző hatóságokkal együttműködni. (5) A visszaélés gyanús esetekben az ajandekoldal.hu Webáruház a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét - különösen, de nem kizárólagosan - a szerződésszegésre (nem teljesítés, késedelmes teljesítés stb.) alapított vásárlói igények vonatkozásában. (6) A vásárlást követően a token beváltására 30 naptári nap áll rendelkezésre. Az ezt követően beváltásra került token és az azt tartalmazó digitális termékkód érvényességéért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

10. § Fizikai játék szoftver vásárlása (1) Az ajandekoldal.hu Webáruház úgynevezett fizikai szoftvereket is értékesít a 9.§ pontban foglalt digitális tartalmak mellett. Fizikai szoftver alatt értjük azon szoftvereket, melyekhez a tokjában/dobozában, papír alapon található letöltőkód vagy fizikai adathordozó lemez (DVD, BD Disc) segítségével lehet hozzáférni. A digitális tartalmaktól az különbözteti meg, hogy fizikai szoftver értékesítése esetén kézzelfogható, fizikailag is létező dolog – így a szoftver tokja/doboza és a benne lévő letöltőkód vagy adathordozó lemez – kerül a Vásárló részére megküldésre. (2) Fizikai szoftver vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-ban meghatározott elállási jogát (lásd. Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés i) pont), ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

11. § Felelősség (1) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az ajandekoldal.hu Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén az ajandekoldal.hu Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Az ajandekoldal.hu Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik. (2) Az ajandekoldal.hu Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be. (3) A kiválasztott termék adatlapján az ajandekoldal.hu Webáruház feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a Vásárló a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk. (4) Az ajandekoldal.hu Webáruház minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, az ajandekoldal.hu Webáruház a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében. (5) A www. ajandekoldal.hu honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az ajandekoldal.hu Webáruház nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért. (6) Az ajandekoldal.hu Webáruház nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló az ajandekoldal.hu Webáruház honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az ajandekoldal.hu Webáruház nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

 

12. § Jótállás (1) Az ajandekoldal.hu Webáruházban megvásárolható termékekre vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. (2) A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az ajandekoldal.hu Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében kerültek felsorolásra azok a termékek, melyekre a jogszabály kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Az ajandekoldal.hu Webáruház a termékeire a jogszabályban meghatározott jótállási időt vállalja. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az az ajandekoldal.hu Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) · rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, · helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, · elemi kár, természeti csapás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó: · elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az ajandekoldal.hu Webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha az ajandekoldal.hu Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az ajandekoldal.hu Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az ajandekoldal.hu Webáruház köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az ajandekoldal.hu Webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat meg. (pl. szervizben töltött idővel vagy azon idővel, amikor a fogyasztó nem tudja rendeltetés szerűén használni a terméket) A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. (3) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az ajandekoldal.hu Webáruházat terhelik. Amennyiben a jótállási időn belül leadott mobiltelefon – tablet – PC alkatrész, kiegészítő nem hibás, abban az esetben az ajandekoldal.hu Webáruház 2.500 Ft bevizsgálási díjat számít fel. (4) Az ajandekoldal.hu Webáruház jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. (5) A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. (6) A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. (7) ajandekoldal.hu Webáruház jótállási jegy: A jótállás alá eső termékek mellé az ajandekoldal.hu Webáruház jótállási jegyet ad, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. A jótállási jegy bizonyos termékcsoportok esetén papír alapon kerül a megvásárolt termékhez mellékelve, más esetekben a papír alapú jótállási jegy helyett az ajandekoldal.hu Webáruház annak pdf file formátumban elmentett változatát e-mailben bocsátja a Vásárló rendelkezésére. Ezen pdf. formátumú jótállási jegy emailben kerül kiküldésre a Vásárlónak, közvetlenül azt követően vagy legkésőbb az azt követő napon, hogy a Vásárlót értesítették a megrendelt termék logisztikai partnernek történő átadásáról. A pdf formátumú jótállási jegy nyomtatható. A termék mellett található gyártói és/vagy az ajandekoldal.hu Webáruház által kiállított akár papír alapú, akár pdf. formátumú jótállási jegyet, továbbá az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta) a Vásárlónak együtt meg kell őriznie. Az ajandekoldal.hu Webáruház által kiállított jótállási jeggyel vagy a vásárlást igazoló bizonylattal a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljeskörűen érvényesíthetők mind a gyártó szervizpartnereken keresztül, mind az ajandekoldal.hu Webáruház telephelyén. A pdf. formátumú jótállási jegy kinyomtatása szükséges az jótállási igény érvényesítése előtt. Digitális forgalmazású szoftver vásárlása esetén a telepítésből vagy a szoftver hibájából adódó problémákért az ajandekoldal.hu Webáruház nem vállal felelősséget. Amennyiben a szoftver működésében probléma merül fel (fagyás, telepítési problémák stb.), terméktámogatással kapcsolatban a Vásárló minden esetben a forgalmazó magyarországi kirendeltségéhez fordulhat. Hibás mobiltelefon készülék és táblagép esetén a javítás vagy csere márkaszervizben történik.

Hibás televíziókészülékek javítása a gyártó szakszervízében történik. 

13. § Kellékszavatosság (1) A fogyasztónak minősülő Vásárló az Ajandekoldal.hu Webáruház hibás teljesítése esetén az Ajandekoldal.hu Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíteni már nem tudja. (2) A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ajandekoldal.hu Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ajandekoldal.hu Webáruház költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (3) A Vásárló kérhet árleszállítást vagy jogosult a vásárlástól elállni (a szerződés megszüntetését kérni) ha: · a) az ajandekoldal.hu Webáruház nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy azt a 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint megtagadta, vagy megsértette a kicserélt áru visszavételére vonatkozó költségviselési kötelezettségét; · b) ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy az ajandekoldal.hu Webáruház megkísérelte a hiba kijavítását · c) a hiba olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy · d) az ajandekoldal.hu Webáruház nem vállalta az áru kijavítását, kicserélését, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az ajandekoldal.hu Webáruház észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut kijavítani, kicserélni. (4) Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében a (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt okokból szünteti meg, úgy · a) a Vásárlónak az ajandekoldal.hu Webáruház költségére vissza kell küldenie az ajandekoldal.hu Webáruháznak az érintett terméket; ezután · b) az ajandekoldal.hu Webáruház haladéktalanul visszatéríti a Vásárló részére az érintett termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint a terméket vagy a termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. (5) A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az ajandekoldal.hu Webáruház adott okot. (6) A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az ajandekoldal.hu Webáruházzal. (7) A Vásárló közvetlenül az ajandekoldal.hu Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. (8) A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az ajandekoldal.hu Webáruháztól vásárolta (számlavásárlást igazoló bizonylat vagy annak a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Ajandekoldal.hu Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben ajandekoldal.hu Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap, egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. (9) Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

14. § Termékszavatosság (1) A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 17. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. (2) A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. (3) Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló kell bizonyítania. (4) Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. (5) Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztónak minősülő Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. (5) A fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. (6) A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. (7) A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: · a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy · a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy · a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. (8) A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

15. § Eljárás hibás termék esetén, reklamáció (1) A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár az ajandekoldal.hu Webáruház ügyfélszolgálatán keresztül, érvényesíthetők. (2) Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti szavatossági és jótállási követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül. (3) A vásárolt terméket a Vásárló az átvételkor köteles ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, azt a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, köteles ügyfélszolgálatnak bejelenteni. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi vagy nem az a termék került kiküldésre, illetve, ha a termék sérült. Ezt követően az Ügyfélszolgálat haladéktalanul felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és a megrendelt terméket díjmentesen kiszállítja.

 

16. § Az ajandekoldal.hu Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog (1) Az ajandekoldal.hu Webáruház célja az ajandekoldal.hu Webáruházban megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. Az ajandekoldal.hu Webáruház a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért az ajandekoldal.hu Webáruház nem vállal felelősséget. (2) Az ajandekoldal.hu Webáruház oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért felelőssé az ajandekoldal.hu Webáruház nem tehető. (3) A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget az ajandekoldal.hu Webáruház szintén nem vállal (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel). (4) Az ajandekoldal.hu Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterek és az internet használata során felmerülő hibák tekintetében. (5) Az ajandekoldal.hu Webáruház semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget: · Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. az ajandekoldal.hu Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért · Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért · Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promóció stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért · Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén. · Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért · Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért (6) Az ajandekoldal.hu Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami az ajandekoldal.hu Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt, vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. Az ajandekoldal.hu Webáruház semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. (7) Az ajandekoldal.hu Webáruház előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás az ajandekoldal.hu Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért. (8) Az ajandekoldal.hu Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga az ajandekoldal.hu Webáruház tulajdona. Az ajandekoldal.hu Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges. A www.ajandekoldal.hu weboldalon kívül az ajandekoldal.hu Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy az ajandekoldal.hu Webáruház javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az ajandekoldal.hu Webáruházról, valamint az ajandekoldal.hu Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt-, harmadik személy jogait-, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az ajandekoldal.hu Webáruház jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje. Tilos minden olyan tevékenység, amely az ajandekoldal.hu Webáruház adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

 

17. § Fogyasztói jog- és igényérvényesítés (1) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag Az ajandekoldal.hu Webáruház székhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017 Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Telefon: +36.1.450.2598 E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu (2) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. A weboldal: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU A fenti weboldalon elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő Vásárló regisztrálás után kérelmet hiánytalanul kitöltve elektronikusan beküldheti a Békéltető Testület részére. (3) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET. Elérhetőségei: Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.Tel: 52-500-710, 52-500-745, Fax: 52-500-720

Az online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület az, amely online vitarendezési kapcsolattartó pontként működik és jogosult eljárni online vitarendezési ügyekben. A Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek (4) Bírósági eljárás kezdeményezése Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

18. § Záró rendelkezések (1) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel · a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), · az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, · a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, · az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, · a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire. · a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak. (2) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Lóga Mária e.v. bejegyzett székhelye. (3) Az ajandekoldal.hu weboldalt a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az ajandekoldal.hu Webáruház, vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Az ajandekoldal.hu Webáruház fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az ajandekoldal.hu Webáruház weboldalán megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az ajandekoldal.hu Webáruház írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerés céljából történő letöltése. (4) Az ajandekoldal.hu Webáruház szavatolja, hogy az ajandekoldal.hu Webáruház Partner, vagy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített terjedelemben férhet hozzá az ajandekoldal.hu Webáruház által kezelt személyes adatokhoz. Az ajandekoldal.hu Webáruház Partnerek és más harmadik személyek felé történő adatközlés biztonságát minden esetben szerződéses kötelezettségek védik. (5) ÁSZF egyoldalú módosítása Az ajandekoldal.hu Webáruház jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Az ajandekoldal.hu Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az ajandekoldal.hu Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Berettyóújfalu, 2024.04.01

bottom of page